Thiết kế kiến trúc nhà thờ

Truyền thống của Việt Nam là nhà thờ họ, trong thiết kế kiến trúc nhà thờ họ quan trọng nhất là phong cách thiết kế kiến trúc truyền thống, nhà thờ họ luôn có những nét ấn tượng riêng biệt và đặc trưng mà chúng ta không thể bỏ qua.

Với tinh thần giá trị nhân văn sâu sắc trong việc thiết kế nhà thờ họ Chàng Sơn với kinh nghiệm lâu năm về thiết kế các công trình truyền thống như nhà thờ họ, chúng tôi luôn mang tới những công trình nhà thờ họ hoàn hảo nhất và đậm chất truyền thống.

Nhà thờ họ là gì ? Ý nghĩa của tính nhân văn trong thiết kế kiến trúc Nhà thờ họ ở Việt Nam

Nhà từ đường hay còn được gọi là nhà thờ họ. Đó là một trong những công trình kiến trúc đặc biệt chỉ dành cho việc thờ cũng hay lễ bái tưởng nhớ tới tổ tiên của cả một dòng họ, cũng có thể là nhà thờ họ của một dòng tộc hay một chi của dòng họ đó. Tại các khu Đồng Bằng Bắc Bộ hay Trung Du Bắc Bộ và Trung Bộ là các khu vực có những nhà thờ họ vô cùng nổi tiếng.

Nhà thờ họ thường được phân chia cho các dòng trưởng Nam trông coi và thờ phượng. Với các chi họ lớn thì sẽ thờ phượng từ đời ông thủy tổ. Nhà thợ họ cũng là nơi cất giữ gia phả của cả dòng họ. Những nhà thờ họ của một chi họ lớn người ta thường gọi là nhà thờ đại tôn. Các nhánh họ nhỏ sẽ có nhà thờ cúng riêng và được tính từ đời ông tổ chi trưởng và đó được gọi là nhà thờ chi họ.

Việc xây dựng nhà thờ họ luôn là việc đầu tiên và quan trọng nhất, đó là một hành động hướng về cội nguồn của chúng ta. Các bạn biết rằng trong xã hội, gia đình là một hạt nhân. Trong một dòng họ có nhiều gia đình lớn nhỏ khác nhau, nhiều dòng họ gộp lại thì trở thành một xã hội. Xã hội có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào các dòng họ có những gia đình tốt đẹp hay không, do đó việc giáo dục trong dòng họ là một việc vô cùng quan trọng trong xã hội